EEG ved koma

John A. Wilson, Helge J. Nordal


Koma er en dynamisk tilstand som kan ha ulike årsaker. Viktige forandringer kan skje på kort tid, ofte med konsekvenser for behandlingen. Formålet med denne artikkelen er å gi en kortfattet oversikt over EEG-mønstre ved koma av ulike årsaker og hvordan EEG kan bidra ved vurdering av prognosen ved koma.

Fremkalt respons-undersøkelser i klinisk diagnostikk

Trond Sand, Marie Bu Kvaløy, Tony Wader, Harald Hovdal


Fremkalt respons benyttes for å påvise ledningsforstyrrelser i sentralnervesystemet. Vi gir her en oversikt over bruksområder for fremkalte responser i klinisk nevrofysiologisk diagnostikk, med vekt på koma og demyeliniserende sykdom.

VEP

Sandy Lutz


Presentasjon fra høstmøte 2021.

SOVno

Helse Bergen


Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)- Helse Bergen. 

SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Vi retter oss både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. SOVno deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig. Vi driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse.