Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi. 

Her vil du finne informasjon om møter, andre KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning. 

Under fanen "om" kan du lese om den nyopprettede foreningen (2022), "Nevrofysiologisk forening", og om styrets medlemmer.

Prøv deg på ulike Quiz under fanen "fag".

Kunstig intelligens

Ny norsk forskning innleder en ny æra: "Kunstig intelligens kan oppdage epilepsi.

Kunstig intelligens utreder epilepsi kjappere og bedre enn de beste legene, viser ny forskning. Et verdensledende tidsskrift sier den norske forskningen innleder en ny æra"

Foto: One.com

DAGENS Medisin

Nyheter for deg som jobber i helsesektoren

Foto: One.com

Epilepsiforbundet

"Epilepsiforskningsmiljøet ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har nylig mottatt forskningsmidler på ca. 6,6 millioner kroner fra Helse Sør-Øst til et prosjekt der forskerne skal prøve å finne ut om hjernemekanismer kjent for migrene kan stanse eller hindre epilepsianfall".

Foto: One.com

Digital undervisning


Undervisningen avholdes fra kl. 11 - 12.,

første tirsdagen i februar, juni og september.Tirsdag 4 juni 2024

Martin Gruber anastomose

v. seksjonsoverlege Sissel Løseth

ved KNF UNN Tromsø

Klikk deg inn på Teams for å delta


Tirsdag 3 september 2024

Søvn

Foredragsholder annonseres senere

Foto: One.com


Undervisningen avholdes fra kl 11.30 - 12.30 med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.


Klikk deg inn på Teams for å delta


30 april 2024

Tittel og foredragsholder annonseres senere.


28 mai 2024

Tittel og foredragsholder annonseres senere.


Foto: One.com

Kurs og møter 2024

Barnesøvnkurs i Trondheim

4-6 mars 2024

«Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge»


Kurs arrangeres av Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser, og hypersomni (NevSom) Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer SOVno.


Kurskomite: Berit Hjelde Hansen, Karoline Lode-Kolz, MortenEngstrøm og Elisabet Aune

Kursledere: Berit Hjelde Hansen, Karoline Lode-Kolz

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Legeforeningens kurskatalog nr. 35667.

Kurs er nå åpne for påmelding:

deltager.no/filenotfound.aspxaspxerrorpath=/.../43CEAF291AC044D5A7618CDD3B694B0C


1 dags CBTi workshop 7 mars 2024:

«Ikke farmakologisk behandling av insomni,døgnrytmeforstyrrelser og mareritt hos barn og ungdom» (egen påmelding, maks.20 deltagere)

Program

Foto: One.com

UltraEMG møte i San Diego

13-16 mars 2024


Trykk på link for mer informasjon

UltraEMGmøte

Nordisk IONM møte i Odense

26-27 april 2024

Invitasjon

Program

Påmelding

Kurs for helsepersonell: "Når det ikke er epilepsi - hva da?"

25 april 2024

Sted: Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), bygg D1

Påmelding

KNF høstmøte i Tromsø 

30-31 oktober 2024

Våre kollegaer i Tromsø inviterer til KNF høstmøte 30-31 oktober.

Sted: Radisson Blu Hotell

Sett av tiden til å møte dine kollegaer og faglig påfyll.

unsplash