Velkommen til nevrofys.no


Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi. 

Her vil du finne informasjon om møter, andre KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning. 

Under fanen "om" kan du lese om den nyopprettede foreningen (2022), "Nevrofysiologisk forening", og om styrets medlemmer.

Prøv deg på ulike Quiz under fanen "fag".Digital undervisning


Undervisningen avholdes fra kl. 11 - 12.,

første tirsdagen i februar, juni og september.


Tirsdag 6 februar 2024

"Nevrografi på UNN og feilkilder"

v. tekniker Charlotte Mikkelsen og ledende tekniker Kerstin Eriksson ved UNN Tromsø.

Teams møte

Tirsdag 4 juni 2024

Nevrografi

Tirsdag 3 september 2024

Søvn

Møteinkallelse per mail til undervisning på Teams

NFKNF undervisning


Undervisningen avholdes fra kl 11.30 - 12.30 med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.
Informasjon om program og oppkobling

Kurs og møter 2023-2024

Barnesøvnkurs i Trondheim 4-6 mars 2024

«Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge»


Kurs arrangeres av Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser, og hypersomni (NevSom) Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer SOVno.


Kurskomite: Berit Hjelde Hansen, Karoline Lode-Kolz, MortenEngstrøm og  Elisabet Aune

Kursledere: Berit Hjelde Hansen, Karoline Lode-Kolz

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Legeforeningens kurskatalog nr. 35667.

Kurs er nå åpne for påmelding:

deltager.no/filenotfound.aspxaspxerrorpath=/.../43CEAF291AC044D5A7618CDD3B694B0C


1 dags CBTi workshop 7 mars 2024:

«Ikke farmakologisk behandling av insomni,døgnrytmeforstyrrelser og mareritt hos barn og ungdom» (egen påmelding, maks.20 deltagere)

 Program

UltraEMG møte i San Diego 13-16 mars 2024


Trykk på link for mer informasjon UltraEMGmøte

Nordisk IONM møte i Odense 26-27 april 2024


Mer informasjon kommer snart

KNF høstmøte i Tromsø 30-31 oktober 2024


Våre kollegaer i Tromsø inviterer til KNF høstmøte  30-31 oktober.

Sted: 

Sett av tiden til å møte dine kollegaer og faglig påfyll.