Velkommen til nevrofys.no

Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi.

Her vil du finne informasjon om møter, andre KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning.


Uformingen av nettsiden er per idag et utkast, og det er ønskelig at vi sammen kan utforme denne siden slik at den best passer oss. Håper DU tar kontakt hvis du søker informasjon, trenger hjelp til noe, og /eller vil bidra til å utforme denne nettsiden. 

Diskusjonsforum for fremtiden

Fagforening/organisasjon

Siste nytt:

Arbeidet med å opprette en organisasjon er igang, og første møte avholdes tirsdag 23 november 2021.


I tillegg til arrangementskomiteen fra høstmøtet, har tre spl/teknikere meldt sin interesse for å bli med i videre arbeid relatert til dette. 

Utdannelse

Det har lenge vært arbeidet (20 år) med å få til en utdannelse for teknikere i Norge.

Status per 2021 er at utdannelse i form av en sertifisering/videreutdannelse/ master diskuteres med utdanningsinstitusjoner, og vi håper dette kan komme på plass om ikke så lenge.

Vi holder dere oppdatert på denne nettsiden.

Kurs og møter

Videoundervisning 301121


Årets siste videoundervisning holdes 30/11 2021

Dagrunn Sagafoss vil holde forelesning med tittelen "Tynnfibernevropati". Vel møtt!


Pålogging som vanlig fra kl 1115, undervisning fra kl 1130-1230 inkludert spørsmål. 

Program for undervisningen finner du ved å følge denne linken. 

Undervisning i regi av NFKNF.


Høstmøte 2021 med parallellsesjon for sykepleier/tekniker


Den 3-4 november ble det arrangert høstmøte for Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, og for nevrofysiologisk sykepleier/tekniker. Vennligst trykk deg inn på QR koden nedenfor og gi din tilbakemelding, hvis du ikke allerede har gjort dette. 

Hanne Opsahl Austad og Odrun Granli Sarong

IONM møte i Chicago 2021 

Pga situasjonen rundt Covid 19, er det bestemt at ISIN educational course og kongress er utsatt til 2022.

Skandinavisk IONM møte i Oslo 2022


Våren 2022 planlegges et skandianvisk IONM i Oslo på Rikshospitalet. 

Kollegaer i Sverige har i flere år arrangert IONM møte nasjonalt, med rullering ved ulike avdelinger. Nevrofysiologer og teknikere presenterer ulike tema, og aktuelle case diskuteres.

På kveldstid avholdes sosialt arrangement. 

De siste årene har kollegaer fra Norge blitt invitert til å delta, og har funnet det veldig lærerikt å ha  være deltager i et større nevrofysiologisk miljø.

Dato, tidspunkt og program blir lagt ut her når det nærmer seg.