Velkommen til nevrofys.no


 Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi.  Her vil du finne informasjon om møter, andre   KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning. 

QUIZ

Det er lagt ut flere quiz under fanen "Fag". Prøv deg frem.

Nevrofysiologisk forening

Forening for nevrofysiologisk helsepersonell er stiftet, og navnet ble: "Nevrofysiologisk forening"

Foreningen vil arbeide med:

 • Digitale samlinger 
 • Bistå ved organisering av møter
 • Vedlikehold av nettside
 • Utdannelse


Digital samling: 15/3 holdt Leiv Rune Brunborg en interessant presentasjon om LTM ved Ahus- klikk her for å se presentasjonen.

Kurs og møter 2022

Presisjonsmedisin i kliniske studier - muligheter og utfordringer


20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier. Årets nasjonale markering arrangeres på Ahus i samarbeid med NorCRIN, og er åpen for alle.


Konferanse for: Fagfolk, Helsepersonell, Pasienter, Media, Pårørende, Leger i spesialisering, Leger

Digital samling 14 juni kl. 11-12


Basal nevrofysiologi- Hva og hvorfor?

 

 • Nervesystemets og nervens oppbygging
 • Nervesignaler
 • Synapsen

 

Mål:

 • For å forstå nevrografi
 • For å forstå nevrografi/ EMG- svar

 

Foreleser: Kerstin Eriksson, enhetsleder på UNN.

Delta møte i Skien 14-15 september


Det skal arrangeres et møte for teknikere i regi av Delta. 


Foreløpig program:

 1. Motonevronsykdom ink. ALS, og arvelige  polynevropatier.
 2. Etikk- Møte med pasienten.
 3. KNF på intensiv-EEG og fremkalte responser på intensiv og barn.


Endelig program blir lagt ut her når det nærmer seg.

ISIN møte 31 oktober- 5 november

( International Society of Intraoperative Neurophysiology and Educational Course)


Neste ISIN IONM møte avholdes i Chigago. Se link for mer informasjon.

KNF høstmøte i Trondheim 2-3 november


Høstmøte 2022 skal avholdes i Trondheim, og arrangeres for andre år på rad for både nevrofysiologer og annet nevrofysiologisk helsepersonell. 

Lunsj til lunsj på Rica Nidelven


Program blir lagt ut her når det nærmer seg.