Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi.  Her vil du finne informasjon om møter, andre KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning.  Under fanen "om" kan du lese om den nyopprettede foreningen (2022), "Nevrofysiologisk forening", og om styrets medlemmer. Prøv deg på ulike Quiz under fanen "fag".


Digitale samlinger

                                    Første tirsdagen i februar, juni og oktober kl. 11-12


Dato: 7 februar

Tema: Anfallstesting ved SSE

Foreleser: Nikoo Hajavi (KNF SSE, OUS)


Kom gjerne med innspill til temaer dere ønsker å høre mer om og/eller dele erfaring om. 

Undervisning NFKNF

Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Undervisningen skjer i et virtuelt møterom tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.

Link til program

Hva skjer

                                                 Offentlig godkjent utdanning


Vi (Marianne C. Johansen Nævra, Bettina Kjøge Wilhelmsen og Kristian Bernhard Nilsen (OUS)) er i dialog med OsloMet vedrørende utdanningstilbud innen nevrofysiologi.

Prosessen har vært lang, men emne(fag) beskrivelse er under utforming. Det vil i første omgang bli etablert et emne(fag)(10stp).

Ved nok interesse (nok studenter) kan eventuelt dette emnet deles i 2. Emnet kan være en del av en eksisterende master ved OsloMet, og/eller eventuelt være en del av en fremtidig "Master i Nevrofysiologi".


Under ser dere noen forslag og ideer til andre prosjekter:


       Kan vi ha samme kompetanseplan?

  • Tittel- lik tittel etter gjennomført samme kompetanseplan?
  • Kurs (alternativ til utdanning)
  • Mail/nyhetsbrev til medlemmer
  • Logo - er du kreativ og vil ta på deg jobben, eller har forslag til passende logo for foreningen? 

Kurs og møter 2023

IONM møte i Umeå, Sverige 19-21 april 2023


Våre kollegaer i Sverige inviterer til IONM møte i Umeå 19-21 april 2023.


Program og påmelding blir lagt ut her.

Hentet fra Tripadvisor