Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi. 

Her vil du finne informasjon om møter, andre KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning. 

Under fanen "om" kan du lese om den nyopprettede foreningen (2022), "Nevrofysiologisk forening", og om styrets medlemmer.

Prøv deg på ulike Quiz under fanen "fag".

Kunstig intelligens

Ny norsk forskning innleder en ny æra: "Kunstig intelligens kan oppdage epilepsi.

Kunstig intelligens utreder epilepsi kjappere og bedre enn de beste legene, viser ny forskning. Et verdensledende tidsskrift sier den norske forskningen innleder en ny æra"

Foto: One.com

DAGENS Medisin

Nyheter for deg som jobber i helsesektoren

Foto: One.com

Epilepsiforbundet

"Epilepsiforskningsmiljøet ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har nylig mottatt forskningsmidler på ca. 6,6 millioner kroner fra Helse Sør-Øst til et prosjekt der forskerne skal prøve å finne ut om hjernemekanismer kjent for migrene kan stanse eller hindre epilepsianfall".

Foto: One.com

Digital undervisning


Undervisningen avholdes fra kl. 11 - 12,

første tirsdagen i februar, juni og september.Tirsdag 4 juni 2024

Martin Gruber anastomose

v. seksjonsoverlege Sissel Løseth

ved KNF UNN Tromsø

Klikk deg inn på Teams for å delta


Tirsdag 3 september 2024

Søvn

Foredragsholder annonseres senere

Foto: One.com


Undervisningen avholdes fra kl 11.30 - 12.30 med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.


Klikk deg inn på Teams for å delta


28 mai 2024

Tittel og foredragsholder annonseres senere.


Foto: One.com

Kurs og møter 2024

Foto: One.com

NES-konferansen

13 - 14 Juni 2024

Norsk Epilepsiselskap inviterer til Årskonferanse i Bodø 13.06.-14.06.24.

KNF høstmøte i Tromsø 

30-31 oktober 2024

Våre kollegaer i Tromsø inviterer til KNF høstmøte 30-31 oktober.

Sted: Radisson Blu Hotell

Sett av tiden til å møte dine kollegaer og faglig påfyll.

unsplash