Velkommen til nevrofys.no


Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi. 

Her vil du finne informasjon om møter, andre KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning. 

Under fanen "om" kan du lese om den nyopprettede foreningen (2022), "Nevrofysiologisk forening", og om styrets medlemmer.

Prøv deg på ulike Quiz under fanen "fag".

Send meg gjerne noe bilder fra din arbeidsplass som kan deles på nettsiden.Digital undervisning


Første tirsdagen i februar, juni og september kl. 11-12


Tirsdag 6 februar

Nevrografi

Tirsdag 4 juni

Nevrografi

Tirsdag 3 september

Søvn


Link til møte


NFKNF undervisning


Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.


Tirsdag 26. september

«NORSE/FIRES»

v. Line Bedos Ulvin (OUS)

Tirsdag 31. oktober

«Døgnrytme og helse»

v. Karin Abeler (UNN)

Tirsdag 28. november

«TMS»

v. Martin Syvertsen Mykland (St Olavs.)

Link til program

Kurs og møter 2023-2024

KNF høstmøte i Bergen 1-2 november 2023


Våre kollegaer i Bergen inviterer til KNF høstmøte  1-2 november.

Sted: Scandic Hotel Ørnen

Sett av tiden til å møte dine kollegaer og faglig påfyll.

Foreløpig program

Påmelding

Barnesøvnkurs i Trondheim 4-6 mars 2024

«Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge»


Kurs arrangeres av Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser, og hypersomni (NevSom) Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer SOVno.


Kurskomite: Berit Hjelde Hansen, Karoline Lode-Kolz, MortenEngstrøm og  Elisabet Aune

Kursledere: Berit Hjelde Hansen, Karoline Lode-Kolz

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Legeforeningens kurskatalog nr. 35667.

Kurs er nå åpne for påmelding:

deltager.no/filenotfound.aspxaspxerrorpath=/.../43CEAF291AC044D5A7618CDD3B694B0C


1 dags CBTi workshop 7 mars 2024:

«Ikke farmakologisk behandling av insomni,døgnrytmeforstyrrelser og mareritt hos barn og ungdom» (egen påmelding, maks.20 deltagere)

 Program

UltraEMG møte i San Diego 13-16 mars 2024


Trykk på link for mer informasjon UltraEMGmøte

Nordisk IONM møte i Odense 26-27 april 2024