Masteremne i klinisk nevrofysiologi


Masteremne i klinisk nevrofysiologi er foreløpig satt på frys da OsloMet ikke har ressurser til å følge opp samarbeid rundt emne/master. Kollegaer ved OUS vil fortsatt kommunisere med OsloMet ift fremtidige planer, og ser også på muligheten for samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Vi holder dere informert.

 

Kontaktpersoner for emnet ved OUS er Kristian Bernhard Nilsen, Bettina Kjøge Wilhelmsen og Marianne C. Johansen Nævra.

Foto: One.com


Digitale kurs i klinisk nevrofysiologi


Seksjon for klinisk nevrofysiologi OUS, KNF NEV og KNF NKI (IONM), har utviklet digitale kurs som en introduksjon til basal og klinisk nevrofysiologi.

Kursene er tilgjengelig via Læringsportalen og via disse lenkene:


EEG

https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=1857&tracking=


Nevrografi

https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=2197&tracking=


EMG

https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=2203&tracking=


Fremkalte responsundersøkelser

https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=2245&tracking=


Intraoperativ nevrofysiologisk monitorering (IONM) https://kursbygger.ihelse.net?/startcourseid=2177


unsplash