Klinisk nevrofysiologi


Hovden & Heier, 2006


I 1980 hadde klinisk nevrofysiologi eksistert som hovedspesialitet i23 år, og det var etablert laboratorier ved regionsykehusene, Sentralsykehuset iAkershus og Statens senter for epilepsi.

Klikk på overskrift for å komme til artikkel

Fremkalt repons-undersøkelser i klinisk diagnostikk


Sand, Kvaløy, Wader & Hovdal, 2013


Fremkalt respons benyttes for å påvise ledningsforstyrrelser i sentralnervesystemet. Vi gir her en oversikt over bruksområder for fremkalte responser i klinisk nevrofysiologisk diagnostikk, med vekt på koma og demyeliniserende sykdom.

Klikk på overskrift for å komme til artikkel


Digitale kurs i klinisk nevrofysiologi


Seksjon for klinisk nevrofysiologi OUS (KNF NEV) har utviklet digitale kurs som en introduksjon til basal og klinisk nevrofysiologi.

Kursene er tilgjengelig via Læringsportalen og via disse lenkene:


EEG: https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=1857&tracking=

Nevrografi: https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=2197&tracking=

EMG: https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=2203&tracking=

Fremkalte responsundersøkelser: https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=2245&tracking=


Relevante nettsider

Video og quiz