Klassifikasjon av Epilepsi

Oliver Henning, Karl O. Nakken


Ny klassifikasjon av epileptiske anfall

En ny modell for klassifisering av epileptiske anfall bygger hovedsakelig på hvordan anfallene ytrer seg klinisk. Riktig klassifisering gir riktig behandling.

Anfall i trygge hender

Rune Markhus


Anfall i trygge hender? Nytte og risiko ved Langtids EEG-monitorering ved en spesialinstitusjon for epilepsi.

The five percent electrode system for high-resolution EEG and ERP measurements

RobertOostenveld, PeterPraamstrac


As early as the first International EEG congress, held in London in 1947, it was recognized that a standard method of placement of electrodes used in electroencephalography (EEG) was needed. Possible methods to standardize electrode placement were studied by H.H. Jasper, which resulted in the definition of the 10–20 electrode system (Jasper, 1958). Since then, the 10–20 electrode system has become the de facto standard for clinical EEG.

EEG teknologi

Hanne Opsahl Austad


Presentasjon fra høstmøte 2021.

Seizure outcomes of temporal lobe epilepsy surgery in patients
with normal MRI and without specific histopatholog

Jugoslav Ivanovic, Pål G. Larsson,& Ylva Østby, John Hald, Bård K. Krossnes, Jan G. Fjeld, Are H. Pripp, Kristin Å. Alfstad, Arild Egge& Milo Stanisic


Seizure outcome following surgery in
pharmacoresistant temporal lobe epilepsy patients with normal magnetic resonance imaging and normal or non-specific histopathology is not sufficiently presented in the literature. Methods In a retrospective design, we reviewed data of 263 patients who had undergone temporal lobe epilepsy surgery and identified 26 (9.9%) who met the inclusion criteria.

Epilepsikirurgi

NRK Puls


 I fjerde og siste program om kirurgi følger vi Kristine inn i operasjonssalen. Hun har epilepsi og skal opereres i hjernen mens hun er våken. Sykdommen påvirker hele livet hennes, og kirurgene vil operere for å se om de kan gjøre hverdagen hennes bedre. Hun kan få anfall når som helst. Operasjonen er krevende, og Kristine vet at hun også kan bli dårligere av inngrepet.