Foreningen ønsker å samle alle med interesse for nevrofysiologiske undersøkelser, uavhengig av grunnutdanning og arbeidsted. Det er ingen innmeldingsavgift eller medlemskontingent, men ved å melde seg inn godtar man å stå på foreningens e-post lister og å motta informasjon på e-post om foreningens aktiviteter.


Innmelding

https://forms.office.com/r/NC73NkUbJX
"Foreningen har til formål å fremme samarbeid og fagutvikling blant de som jobber med å ta nevrofysiologiske undersøkelser, for eksempel EEG, søvnundersøkelser og nevrografi"

Foto: One.com

Styrets aktiviteter

Foto: One.com

Agenda styremøte 28 februar 


 1. Konstituering av styret: Leder, kasserer, sekretær
 2. Oppgavefordeling
   • Nettsider
   • Sponsorer
   • Undervisning
   • Høstmøte
   • Kompetanseplan
   • Nyhetsbrev
   • Andre?

Styrets medlemmer

Sandy Lutz

Superbruker

Hanne Opsahl Austad

Styreleder

Marianne C. J. Nævra

Web - og utdanningsansvarlig

Leiv rune Brunborg

Undervisningsansvarlig

Charlotte Mikkelsen

Undervisningsansvarlig

Silje Obrestad Aase

Leverandørkontakt