Denne siden vedlikeholdes av Marianne C. Johansen Nævra. Jeg er nevrofysiologisk sykepleier og seksjonsleder ved seksjon for klinisk nevrofysiologi ved Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet, OUS (KNF NKI).

Jeg startet å arbeide med nevrofysiologi og EEG i 2006 ved KNF SSE, og har siden 2013 arbeidet ved KNF NKI hvor jeg har spesialisert meg innen epilepsikirurgiutredning og SEEG, og intraoperativ nevrofysiologisk monitorering (IONM). 


Denne siden ble opprettet for at nevrofys sykepleier/tekniker/fysioterapeut skal finne frem til relevant informasjon innen vårt fagområde, og for å bidra til å bli kjent og knytte kontakter på tvers av KNF enheter.


Hyggelig med hospiteringsbesøk av Ingrid Gaarder fra Haukeland denne uken. På bildet fra venstre er Eva F. Munoz, Ingrid Gaarder, Espen Danielsen og Line Krum Jørstad.

Foto: Marianne C. Johansen Nævra

Månedens presentasjon: Kirkenes sykehus

Hei, her er en hilsen og presentasjon fra Kirkenes sykehus. Vi flyttet inn i november 2018. 


Jeg heter Anita Knutsen. Jeg har vært hjelpepleier siden 1988, og har jobbet ved Kirkenes sykehus siden da. Jeg fikk opplæring i Tromsø ved K. N. F. Lab., og startet som EEG tekniker i 2003.

Jeg er alene om dette i Øst Finnmark i en 50% stilling.


Det har vært  nevrologer fra Tromsø som har ambulert hit frem til 2020, da ble det ansatt nevrolog i 100% stilling. EEG undersøkelsene blir sendt til Tromsø for tolkning, så jeg forholder meg til dem.

Hvert andre år drar jeg på hospitering.