Denne siden vedlikeholdes av Marianne C. Johansen Nævra. Jeg er seksjonsleder ved seksjon for klinisk nevrofysiologi ved Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet, og er spesialist i IONM og SEEG. Jeg har tidligere arbeidet med EEG ved KNF SSE.

Denne siden ble opprettet for at nevrofys sykepleier/tekniker/fysioterapeut skal finne frem til relevant informasjon om vårt fagområde, samt informasjon om relevante møter og kurs.

Håper du vil være med å utforme nettsiden, og tar kontakt for at vi sammen kan lage en nettside som hjelper deg i søken etter informasjon om vårt fagområde.

Månedens presentasjon:KNF NKI OUS

KNF NKI er en seksjon bestående av 4 nevrofys sykepleiere og 3 nevrofysiologer. Vi arbeider med IONM (intraoperativ nevrofysiologisk monitorering), og intrakraniell EEGregistrering ved epilepsikirurgiutredning (SEEG). 


Seksjonen ble startet i 2010 med Pål Gunnar Larsson og Sally Rose. De etablerte en seksjon hvor fleksibilitet stod sentralt, og en vilje til å hjelpe til var alltid tilstede. Duoen ble godt kjent på hele Rikshospitalet, og de ble ofte ringt etter når det var behov for EEG. Undertegnede var 3 person inn i seksjonen, og siden 2015 har det vært en jevn tilstrømning av flinke, kvalitetsbevisste fagpersoner. 


Seksjonen er involvert med IONM ved både nevrokirurgiske og ortopediske operasjoner. Ved SEEG registrering har vi ansvaret for oppfølging av pasienter og teknisk utstyr,  og analyse og tolkning av signaler. Hos oss er det viktig at "alle kan alt", slik at vi mest mulig utfyller hverandre. 

Selvportrett under SEEG registrering

Pål Gunnar Larsson og Sally Rose

KNF NKI julen 2020