Nevrofysiologisk forening er nå formelt dannet og registrert i Brønnøysund.

Styret består av:

Hanne Opsahl Austad - Marianne C. Johansen Nævra - Leiv Rune Brunborg - Charlotte Mikkelsen - Sandy Lutz - Silje Obrestad Aase


Foreningen ønsker å samle alle med interesse for nevrofysiologiske undersøkelser, uavhengig av grunnutdanning og arbeidsted. Det er ingen innmeldingsavgift eller medlemskontingent, men ved å melde seg inn godtar man å stå på foreningens e-post lister og å motta informasjon på e-post om foreningens aktiviteter.


Lenke for innmelding: https://forms.office.com/r/NC73NkUbJX


"Foreningen har til formål å fremme samarbeid og fagutvikling blant de som jobber med å ta nevrofysiologiske undersøkelser, for eksempel EEG, søvnundersøkelser og nevrografi"

Styret

Hanne Opsahl Austad (styreleder)

haoaus(at)ous-hf.no

Jobber som nevrofysiologitekniker på KNF på Ullevål. Var nyutdannet sykepleier når jeg begynte på KNF i 2020. Før det har jeg en siv.ing grad i Biofysikk og Medisinsk teknologi, og har jobbet nesten 20 år som ingeniør hovedsakelig med forskning og utvikling.

Sandy Lutz (superbruker)

sandy.lutz(at)sus.no

Jeg har spesialisert utdanning (MTA-F) i bl. a. klinisk nevrofysiologi fra Tyskland.

11år fartstid i Tyskland, derav 7år som leder på KNF.

Jobbet på KNF i Stavanger siden 2011.


Marianne C.Johansen Nævra (ansvarlig for nettside og nasjonal utdannelse)

mariannen(at)ous-hf.no

Jobbet med nevrofysiologi siden 2006. Erfaring fra SSE og Nevrokirurgisk avdeling Rh OUS.  Sykepleier og master i Helsefagvitenskap. Seksjonsleder ved KNF NKI siden 2020. 

Charlotte Mikkelsen (ansvarlig for digitale samlinger)

charlotte.mikkelsen(at)unn.no

Har grunnutdanning som hjelpepleier, hvor jeg har jobbet på bla.sykehjem og nevrokirurgisk avd.  Har senere tatt utdanning i sosialt arbeid, med videreutdanning i rus- og psykiatri. Jobber nå som tekniker på KNF -lab UNN Tromsø. Har jobbet her siden 2015.

Leiv Rune Brunborg (ansvarlig for digitale samlinger)

leiv.rune.brunborg(at)ahus.no

Utdannet psykiatrisk sykepleier. Jobber nå som enhetsleder og sykepleier ved KNF,  Akershus Universitetssykehus. Her har jeg vært siden 2014.

Før dette jobbet jeg flere år ved KNF på Oslo universitetssykehus (SSE).

Silje Obrestad Aase

silje.obrestad.aase(at)sus.no

Utdannet radiograf, og jobbet med faget noen år.. Siden 2012 har jeg jobbet på nevrofysiologisk avdeling i Stavanger.