Foreningen ønsker å samle alle med interesse for nevrofysiologiske undersøkelser, uavhengig av grunnutdanning og arbeidsted. Det er ingen innmeldingsavgift eller medlemskontingent, men ved å melde seg inn godtar man å stå på foreningens e-post lister og å motta informasjon på e-post om foreningens aktiviteter.


Innmelding

https://forms.office.com/r/NC73NkUbJX
"Foreningen har til formål å fremme samarbeid og fagutvikling blant de som jobber med å ta nevrofysiologiske undersøkelser, for eksempel EEG, søvnundersøkelser og nevrografi"

Foto: One.com

Foto: One.com

Styrets aktiviteter

Neste styremøte: 12. Juni


  Utdanningspris:

  Det er hyggelig for oss å informere om at nevrofysiologiteknikere er en av årets tre vinnere av Utdanningsprisen 2024 ! Gratulerer så mye !


  Det er tre vinnere som deler kr 100000 ; dere har vunnetkr 25000.


  Styrets medlemmer

  Sandy Lutz

  Superbruker

  Lynn Marquardt

  Webansvarlig

  Hanne Opsahl Austad

  Styreleder

  Hege Michelsen

  Styremedlem

  Marianne C. J. Nævra

  Utdanningsansvarlig

  Leiv rune Brunborg

  Undervisningsansvarlig

  Charlotte Mikkelsen

  Undervisningsansvarlig

  Silje Obrestad Aase

  Leverandørkontakt

  Nasjonal kompetanseplan

  Foreningen har startet opp med å samarbeide rundt en felles regional/nasjonal kompetanseplan.


  Arbeidsgruppen består av Hege Michelsen fra St.Olav i Trondheim, Charlotte Mikkelsen fra UNN i Tromsø, Silje Obrestad Aase fra SUS i Stavanger, Lynn Marquardt fra Haukeland i Bergen og Marianne C. J. Nævra fra OUS i Oslo.


  KNF kompetanseplan i OUS er utgangspunktet for videre arbeid med en nasjonal plan, hvor innholdet i planen reflekterer et bredt teoretisk grunnlag og praktiske øvelser innen alle aspekter av klinisk nevrofysiologi. Tanken er alle skal ha kjennskap til alt, uavhengig av hva man jobber med.

  Gruppen skal møtes jevnlig for å revidere planen slik at den tilpasses de ulike nasjonale KNF miljøene.

  NorPrem støtter arbeidet, og har tildelt gruppen midler som gir bedre mulighet til at arbeidsgruppen møtes fysisk og ikke bare over Teams.