St. Olavs Hospital. Foto: Geir Otto Johansen

Haukeland Universitetssykehus. Hentet fra Helse Bergen

Universitetssykehuset Nord - Norge. Foto: Jan Fredrik Frantzen